Skip to content

Philippine Military Academy

July 31, 2019

Napakasama ng araw na ito para sa akin. Sumakit ang tiyan ko buong maghapon. Low morale na low morale na ako.