August 5, 2019

Dadating na daw ang lahat ng upperclass ngayon at kinakabahan na lahat kami 4CL sa Regular Corps. Expect ko na walang tulog for the whole week lalo na at init na init ang mga upperclass sa amin.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin