Skip to content

25th of March, 1521

[Pigafetta falls overboard and is nearly drowned.]

[The expedition leaves Homonhon and sails across the waters of Hinunangan (Southern Leyte) and of Gibusong Island (Loreto, Dinagat Islands).]

[9- Island of Homonhon, Philippines- Island of Mazava, Philippines
Departure on March 25, 1521- Arrival on March 28, 1521. 3-day journey.]

El lunes santo, 25 de marzo, me encontré en el mayor peligro. Nos hallábamos a punto de partir y yo quería pescar, para lo cual, para colocarme cómodamente, puse el pie sobre una verga humedecida por la lluvia, hube de resbalarme y caí al mar sin que nadie lo notase. Afortunadamente, la cuerda de una vela que pendía sobre el agua estaba cerca, me sujeté a ella y me puse a gritar con tanta fuerza que me oyeron, viniendo con el esquife en mi auxilio: lo que sin duda no debe atribuirse a mi propio mérito, sino a la misericordiosa protección de la muy Santa Virgen.

En el mismo día partimos, y gobernando entre el oeste y el sudoeste, pasamos en medio de cuatro islas llamadas Cerralo, Huinangan, Ibusson y Abarien.

[55] On the afternoon of Holy Monday, the day of our Lady, 25 March [Feast of the Annunciation], while we were on the point of weighing anchor, I went to the side of the ship to fish, and, putting my feet upon a yard leading down into the storeroom, they slipped, for it was rainy, and consequently I fell into the sea, so that no one saw me, and when I was all but under, my left hand happened to catch hold of the clew garnet of the mainsail, which was dangling in the water. I held on tightly, and began to cry out so lustily that the small boat came to rescue me. I was aided, not, I believe, indeed, through my merits, but through the mercy of that font of charity [the Virgin]. That same day we shaped our course toward the west-south-west between four small islands, namely, Cenalo, Hiunanghan, Ibusson, and Abarien.

Noong hápon ng Banal na Lunes, ang araw ng ating Mahal na Ina, ika-dalawampu’t lima ng Marso, hábang nagtataas kami ng angkla, nagtúngo ako sa gilid ng barko upang mangisda, at pagkaapak sa kahoy papunta ng bodega, nadulas ako, sapagkat maulan noon, at tumuloy akong mahulog sa dagat kayâ walang nakakita sa akin. Nang halos lubog na ako, nagkataóng nahagip ng kaliwang kamay ko ang isa mga tali ng pangunahing layag na nakalawit sa tubig. Kumapit ako nang mahigpit, at nagsimulang sumigaw nang malakas kayâ nailigtas ng maliit na bangka. Tunay na naniniwala akong tinulungan ako hindi ng aking kakayahan kung hindi ng habag ng bukal ng awa [ang Birhen]. Sa araw ding iyon, hinubog namin ang aming daan patúngong kanluran timog-kanluran sa pagitan ng apat na isla, ang Cenalo, Hiunanghan, Ibusson, at Abarien.