Skip to content

27th-28th of November, 1521

El miércoles 27, el rey hizo publicar un bando, previniendo que todo el mundo podía vendernos clavo libremente, lo que nos permitió comprar una gran cantidad.

[161] After dinner on Wednesday, 27 November, the king had an edict proclaimed that all those who had cloves could bring them to the ships. All that and the next day, we bartered for cloves like mad.

Pagkatapos ng hapunan noong Miyerkoles, ikadalawampu at pitó ng Nobyembre, naglabas ng kautusan ang hari na lahat ng may mga klabo ay maaari itong dalhin sa mga barko. Lahat ng iyon at noong sumunod na araw ay nagkalakal kami para sa mga klabo sa sukdulan ng aming makakaya.